Események

« 2018.06. »
hkszecspszov
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930

Közelgő események

  • Nincs közelgő esemény

Pályázat jegyző munkakör betöltésére

Nyomtatóbarát változat

 

Tiszakerecseny, Barabás, Lónya, Mátyus és Tiszaadony Községek Önkormányzytainak Polgármesteri

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapjánpályázatot hirdet
 
Tiszakerecsenyi Közös Önkormányzati Hivatal
 
jegyző
 
munkakör betöltésére.
 
A közszolgálati jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.
 
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidős.
 
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozatlan időre szól.
 
A munkavégzés helye:
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4834 Tiszakerecseny (Székhely település)
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4937 Barabás
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4836 Lónya
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4835 Mátyus
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4833 Tiszaadony
 
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
A közös önkormányzati hivatal vezetése, munkáltatói jogok gyakorlása a hivatal
köztisztviselői vonatkozásában, a 2011. évi CLXXXIX. törvény és egyéb jogszabályokban a jegyző hatáskörébe utalt feladatok ellátása, a nemzetiségi önkormányzatok munkájának segítése. a Képviselő-testület döntéseinek előkészítése, a döntések végrehajtása, jegyző hatáskörébe lévő önkormányzati- és államigazgatási, hatósági ügyek intézése, munkáltatói jogok gyakorlása a hivatal köztisztviselői vonatkozásában.
 
A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:
Tiszakerecsenyi Közös Önkormányzati Hivatal.
 
Az irányítása alá tartozó személyek száma: 15
 
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a .Közszolgálati tisztviselőkjogállásáról szóló20ll. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.
 
Pályázati feltételek:
  • Magyar állampolgárság,
  • Cselekvőképesség,
  • Büntetlen előélet,
  • Főiskola
  • Megfelel a 2011.évi CXCIX. törvény 247.§ (1) bekezdés szerinti követelményeknek azon egedményekkel, hogy a Képviselő-testület az (1) bekezdés b) pontjában előírt gyakorlati időt csökkentheti vagy elengedheti, a polgármesterek közigazgatási szakvizsgával nem rendelkező pályázót is kinevezhetnek a (4) bekezdés szerinti feltételekkel.
  • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
  • 6 hónapos próbaidő kikötésének vállalása (amennyiben a pályázó részére próbaidő kikötése kötelező)
  • a pályázóval szemben nem áll fenn a Kttv.39.§ (l) (lb) és (le)bekezdésében meghatározott kizárási ok
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Vezetői tapasztalat,
• Jogi egyetemi végzettség,
• Számviteli/Pénzügyi ismeret,
• Jó kommunikációs képesség,
 
Elvárt kompetenciák:
• Felhasználói szintű MS Office ismeret (Word és Excel),
• B kategóriás jogosítvány.
 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• 45/2012.(III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti részletes szakmai önéletrajz
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
• végzettséget és pályázati feltételek meglétét igazoló okiratok másolata
• nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárás során személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul
• nyilatkozat a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség vállalásáról
• a jegyzői munkakör ellátásával kapcsolatos szakmai és vezetői elképzelések bemutatása
 
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. január 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tég Attila Bálint polgármester nyújt, a 06-70/334-7098 -as telefonszámon.
 
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Tiszakerecsenyi Közös Önkormányzati Hivatal címére történőmegküldésével (4834 Tiszakerecseny, Árpád utca 48. ). Kérjük a borítékon feltűntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 101/2016, valamint a munkakör megnevezését: jegyző
 
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat benyujtását meg kell előzze egy-egy személyes találkozó és konzultáció az 5 település polgármestereivel egyenként (a találkozó megszervezése a pályázó feladata, ezt telefonon történő időpont egyeztetéssel kezdeményezheti) . A személyes meghallgatásra a jelölteket indokolt esetben ismételten meghívhatják az érintett telpülések polgármesterei. A jegyző kinevezéséhez az érintett települések polgármestereinek lakosságszám-arányos, többségi döntése szükséges. Hiánypótlás elrendelhető.
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. február 12.
 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• www.tiszakerecseny.hu
• www.kozigallas.gov.hu
 
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A munkáltató a nyertes pályázóval határozatlan idejű közszolgálati jogviszonyt létesít, 6 hónap próbaidő kikötésével. Egyéb juttatásként a munkáltató ,obiltelefon, laptopot, valamint utazási költségtérítésat biztosít saját gépjárműre.
 
 
Tiszakerecseny, 2016. január 4.